Konkurranse, Sikkerhet, Utstyr

Godkjenning av ridehjelmer

Spørsmålene har vært mange og usikkerheten stor rundt hvilke regler som gjelder for den nye godkjenningen som skal gjelde for ridehjelmer. Her kan du finne svaret!

 

I slutten av 2014 ble den da gjeldende standard for testing av ridehjelmer trukket tilbake som følge av en avgjørelse fra EU-kommisjonen. Hensikten er å komme med en ny standard som gir enda sikrere hjelmer. Innen de nordiske rytterforbundene ble det enighet om å innføre overgangsregler inntil denne var på plass. Overgangsreglene ble først satt til å gjelde ut 2016. Som følge av at ferdigstillelsen av den nye standarden lar vente på seg, har de nordiske forbundene blitt enige om å la overgangsreglene gjelde ut 2017.

 

Forlengelsen av overgangsreglene innebærer at følgende gjelder ut 2017:

-CE-merkede ridehjelmer som er produsert før 4. november 2014 og som er typekontrollert i henhold til eldre standard EN 1384 er godkjent frem til og med 31. desember 2017. Etter denne dato kan disse ikke lenger brukes i konkurranser/arrangement i regi av NRYF eller de øvrige nordiske forbund.
-CE-merkede ridehjelmer produsert etter 4. november 2014 og som har gjennomgått ny typekontroll merket VG1 01.040 (”VG1): For disse finnes det per i dag ingen tidsgrense for hjelmer godkjent etter 4. november 2014 etter VG1 01 040. De er derfor godkjent også etter 31. desember 2017.

Hva vil den nye standarden inneholde?
At det utarbeides ny standard er for å gi bedre og sikrere hjelmer. EU-kommisjonen har uttrykt at de ønsker at ny standard for test av ridehjelmer skal omfatte blant annet:

Støtabsorbering fra flere vinkler enn ved fall rett ned og med høyere energi
– Bedre motstandsevne mot gjennomtrening av spisse gjenstander
– Bedre sidestabilitet for å stå i mot harde slag fra siden
Større beskyttelsesflate uten at det påvirker muligheten til å høre når man har hjelmen på seg
– Hjelmen må ikke påvirke synsfeltet
Stabiliteten i hjelmen, den skal ikke bevege seg på hodet under ridning

Ny standard trolig på plass neste år
Før en ny standard er gjeldende, skal den gjennom en lang prosess. – En ferdig standard skal gjennom en avstemming, og det har ikke blitt gjort med ny hjelmstandard ennå, sier Guri Kjørven, prosjektleder i Norsk Standard. Hun har tidligere uttalt til Hestesport at siste kvartal 2016 var trolig tidspunkt for ny standard. – Det at den per i dag ikke har kommet til avstemming indikerer meg at den nye standarden først vil komme i 2017, sier Kjørven.

 

Alle Ryttersports ridehjelmer er godkjente etter den nye typekontrolle merket VG1 01.040 og er produsert etter 4. november 2014. Det vil si at alle våre hjelmer også vil være godkjente etter 31. desmeber 2017 og inntil ny og endelig godkjenning er på plass. Dette gjelder både RS ridehjelmer og Kep Italia ridehjelmer.

 

Kilde: http://www.hestesport.no/web.aspx?page=105234&newsarticle=55579

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *